Cung cấp các sản phẩm Dây và Cáp điện

Cáp điện CADIVI, Cáp điện EVERTOP, Cáp điện TAYA, Bảng giá cáp điện

Call:0904 303 107.Để được tư vấn về dây và cáp điện giá rẻ

Dây điện bọc PVC

Email In PDF.

 

600/1000V                                                                                                                                                                                                                                                                     BS6OO4-1969

Ruột dẫn

conductor

Bề dầy

Cắt điện

Thick. Of

insulation

Đường

kính tổng

Overall

diameter

Điện trở duột dẫn lớn nhất

Max conducton

Resistance

(200C)

Điện trở cách điện nhỏ nhất Min.

Insulation

Resistance (200C)

Điện áp thử

Test

vollage

Mặt cắt danh định

Nominal

Area

Cấu tạo

composition

Đường kính

diameter

mm2

No/mm

mm

mm

mm

Ω/Km

MΩ/Km

V/15 min

1.5

1 / 1.38

1.38

0.8

3.4

12.1

20

1500

1.5

7 / 0.53

1.59

0.8

3.5

12.1

20

1500

2.5

1 / 1.78

1.78

0.8

3.8

7.41

18

1500

2.5

7 / 0.67

2.01

0.8

4.0

7.41

18

1500

4

7 / 0.85

2.55

0.8

4.6

4.60

16

1500

6

7 / 1.04

3.12

0.8

5.1

3.08

13

1500

10

7 / 1.35

4.05

1.0

6.5

1.83

13

3000

11

7 / 1.40

4.2

1.0

6.6

1.66

13

3000

16

7 /1.70

5.1

1.0

7.5

1.15

11

3000

25

7 /2.14

6.42

1.2

9.2

0.727

10

3000

35

7 /2.52

7.56

1.2

10.4

0.524

8

3000

50

19 / 1.78

8.9

1.4

12.1

0.387

8

3000

70

19 / 2.14

10.07

1.4

13.9

0.268

7

3000

95

19 / 2.52

12.6

1.6

16.3

0/193

7

3000

120

37 / 2.03

14.21

1.6

17.9

0.153

7

3000

150

37 / 2.25

14.75

1.8

20.0

0.124

7

3000

185

37 / 2.52

17.64

2.0

22.3

0.0991

7

3000

240

61 / 2.25

20.25

2.2

25.3

0.0754

6

3000

300

61 / 2.52

22.68

2.4

28.1

0.0601

6

3000

400

61 / 2.85

25.65

2.6

31.6

0.0470

6

3000

500

61 /3.20

28.8

2.8

35.1

0.0366

6

3000

630

127 / 2.52

32.76

2.8

39.1

0.0283

5

3000

600/1000V                                                                                                                                                                           BS6004-1960

Ruột dẫn

conductor

Bề dầy

Cắt điện

Thick. Of

insulation

Đường

kính tổng

Overall

diameter

Điện trở duột dẫn lớn nhất

Max conducton

Resistance

(200C)

Điện trở cách điện nhỏ nhất Min.

Insulation

Resistance (700C)

Điện áp thử

Test

vollage

Mặt cắt

Danh định

Nominal

Area

Cấu tạo

composition

Đường kính

diameter

mm2

No/mm

mm

mm

mm

Ω/Km

MΩ/Km

V/15 min

1.5

1 / 1.38

1.38

0.7

3.2

12.1

0.011

2500

1.5

7 / 0.53

1.59

0.7

3.4

12.1

0.010

2500

2.5

1 / 1.78

1.78

0.8

3.8

7.41

0.010

2500

2.5

7 / 0.67

2.01

0.8

4.0

7.41

0.009

2500

4

7 / 0.85

2.55

0.8

4.6

4.60

0.0077

2500

6

7 / 1.04

3.12

0.8

5.2

3.08

0.0065

2500

10

7 / 1.35

4.05

1.0

6.5

1.83

0.0065

2500

11

7 / 1.40

4.2

1.0

6.6

1.664

0.0065

2500

16

7 /1.70

5.1

1.0

7.6

1.15

0.0050

2500

25

7 /2.14

6.42

1.2

9.3

0.727

0.0050

2500

35

7 /2.52

7.56

1.2

10.6

0.524

0.0043

2500

50

19 / 1.78

8.9

1.4

12.3

0.387

0.0043

2500

70

19 / 2.14

10.07

1.4

14.1

0.268

0.0035

2500

95

19 / 2.52

12.6

1.6

16.4

0/193

0.0035

2500

120

37 / 2.03

14.21

1.6

18.0

0.153

0.0032

2500

150

37 / 2.25

14.75

1.8

20.1

0.124

0.0032

2500

185

37 / 2.52

17.64

2.0

22.3

0.0991

0.0032

2500

240

61 / 2.25

20.25

2.2

25.5

0.0754

0.0032

2500

300

61 / 2.52

22.68

2.4

28.4

0.0601

0.0030

2500

400

61 / 2.85

25.65

2.6

31.8

0.0470

0.0028

2500

500

61 /3.20

28.8

2.8

35.2

0.0366

0.0028

2500

630

127 / 2.52

32.76

2.8

39.3

0.0283

0.0025

2500

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 22 Tháng 10 2011 06:22 )
 

Dây điện mềm cách điện PVC - 300V

Email In PDF.

                                                                    CNS 3199.JIS. C3306

Loại

type

Số ruột

No. of

cores

Mặt cắt

Danh định

Nominal

Area

Ruột dẫn

conductor

Bề dầy

Cắt điện

Thick. Of

insulation

Bề dầy vỏ bọc thick. Of sheath

Đường kính tổng

Overall

diameter

Điện trở duột dẫn lớn nhất Max conducton

Resistance

(200C)

Điện trở cách điện nhỏ nhất Min.

Insulation

resistance

(200C)

Tham khảo

Reterence

Cấu tạo

composition

Đường kính

diameter

Ước tính trọng lượng

approx

weight

Chiều dài đóng gói

Packing

length

mm2

No/mm

mm

mm

mm

mm

Ω/Km

MΩ/Km

Kg/km

m

Dây mềm tròn cách điện và vỏ bọc

PVC

PVC

Insulated

Cabtyre

Round

(VCTF)

7

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

8.9

25.10

5

120

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

9.5

19.10

5

140

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

10.5

15.10

5

170

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

11.4

9.79

5

220

100

8

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

10.0

25.10

5

155

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

11.2

19.10

5

185

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

11.8

15.10

5

115

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

12.8

9.79

5

280

100

10

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

12.0

25.10

5

200

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

12.9

19.10

5

235

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

13.7

15.10

5

270

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

14.3

9.79

5

360

100

12

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

12.5

25.10

5

225

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

13.3

19.10

5

265

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

14.1

15.10

5

310

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

15.8

9.79

5

415

100

16

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

13.2

25.10

5

280

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

15.1

19.10

5

345

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

16.0

15.10

5

400

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

17.4

9.79

5

530

100

20

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

15.2

25.10

5

350

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

16.6

19.10

5

415

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

17.3

15.10

5

485

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

18.8

9.79

5

645

100

24

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

17.1

25.10

5

420

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

18.3

19.10

5

500

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

19.5

15.10

5

590

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

21.3

9.79

5

750

100

30

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

18.1

25.10

5

505

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

19.3

19.10

5

600

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

20.6

15.10

5

700

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

22.6

9.79

5

950

100

Dây dôi mềmPVC insulater

Cabtyre Oval

(VCTFK)

2

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

6.6

24.40

5

45

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

7.0

18.20

5

49

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

7.4

14.7

5

55

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

8.0

9.50

5

75

100

Ghi chú: 1. Đường kínhtổng của loại dây VCTFK biểu thị bởi trục lớn

Remark:     Overall diameter of VCTFK indicates themajor axis

              2. Điện áp thử A.C la 1 KV/1phút (trong nước)

                  A.C.Test voltage is 1 KV/1phút (in water)

 

 

Dây điện mềm cách điện PVC 300V

Email In PDF.

                                                                        CNS 3199 JIS. C3306

Loại

type

Số ruột

No. of

cores

Mặt cắt

Danh định

Nominal

Area

Ruột dẫn

conductor

Bề dầy

Cắt điện

Thick. Of

insulation

Bề dầy vỏ bọc thick. Of sheath

Đường kính tổng

Overall

diameter

Điện trở duột dẫn lớn nhất Max conducton

Resistance

(200C)

Điện trở cách điện nhỏ nhất Min.

Insulation

resistance

(200C)

Tham khảo

Reterence

Cấu tạo

composition

Đường kính

diameter

Ước tính trọng lượng

approx

weight

Chiều dài đóng gói

Packing

length

mm2

No/mm

mm

mm

mm

mm

Ω/Km

MΩ/Km

Kg/km

m

Dây đơn mềm

Single

cordially

(VSF)

1

0.50

20/0.18

0.9

0.8

-

2.5

36.7

5

11

100

0.75

30/0.18

1.1

0.8

-

2.7

24.4

5

14

100

1.00

40/0.18

1.3

0.8

-

2.9

18.2

5

17

100

1.25

50/0.18

1.5

0.8

-

3.1

14.7

5

20

100

2.00

37/0.26

1.8

0.8

-

3.4

9.50

5

27

100

Dây đôi mềm xoắn Twin tiw Cort

(VTF)

2

0.50

20/0.18

0.9

0.8

-

5.0

37.8

5

23

100

0.75

30/0.18

1.1

0.8

-

5.4

25.1

5

30

100

1.00

40/0.18

1.3

0.8

-

5.8

19.1

5

36

100

1.25

50/0.18

1.5

0.8

-

6.2

15.1

5

42

100

2.00

37/0.26

1.8

0.8

-

6.8

9.79

5

55

100

dây đôi mềm dẹt parallel

twin cord

(VFF)

 

2

0.50

20/0.18

0.9

0.8

-

2.5 x 5.0

36.7

5

22

100

0.75

30/0.18

1.1

0.8

-

2.7 x 5.4

24.4

5

28

100

0.75

67/0.12

1.1

0.8

-

2.7 x 5.4

24.4

5

28

100

1.00

40/0.18

1.3

0.8

-

2.9 x 5.8

18.2

5

34

100

1.25

50/0.18

1.5

0.8

-

3.1 x 6.2

14.7

5

40

100

1.25

112/0.12

1.5

0.8

-

3.1 x 6.2

14.7

5

40

100

2.00

37/0.26

1.8

0.8

-

3.4 x 6.8

9.50

5

55

100

Dây mềm tròn cách điện và vỏ bọc

PVC

 

 

PVC

Insulated

Cabtyre

Round

(VCTF)

2

0.50

20/0.18

0.9

0.6

1.0

6.3

37.8

5

50

100

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

6.6

25.1

5

60

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

7.0

19.1

5

70

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

7.4

15.1

5

80

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

8.0

9.79

5

100

100

3

0.50

20/0.18

0.9

0.6

1.0

6.7

37.8

5

60

100

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

7.0

25.1

5

70

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

7.4

19.1

5

82

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

7.8

15.1

5

95

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

8.5

9.79

5

120

100

4

0. 50

20/0.18

0.9

0.6

1.0

7.2

37.8

5

70

100

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

7.6

25.1

5

90

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

8.0

19.1

5

105

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

8.5

15.1

5

120

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

9.3

9.79

5

150

100

5

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

8.2

25.1

5

105

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

8.8

19.1

5

120

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

9.3

15.1

5

140

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

10.5

9.79

5

185

100

6

0.75

30/0.18

1.1

0.6

1.0

8.9

25.1

5

120

100

1.00

40/0.18

1.3

0.6

1.0

8.5

19.1

5

140

100

1.25

50/0.18

1.5

0.6

1.0

10.5

15.1

5

170

100

2.00

37/0.26

1.8

0.6

1.0

9.79

9.79

5

220

100

 

 

 

Keywords : Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, Dây điện mềm , Dây điện từ , Hạt nhựa PVC, XLPE , Sợi đồn

 

 

 

 

 

 

Dây điện mềm bọc PVC 250V

Email In PDF.

DÂY ĐIỆN MỀM BỌC BVC-250V

250VBVC INSULATED FLEXIBLE CORDS                                               TCVN2103-1994                               

Loại

Type

Ruột dẫn

conductor

Bề dầy cách điện thick. Of insualation

Bề dầy vỏ bọc thick. Of sheath

Điện trở ruột dẩn lớn nhất max conductionresistance(200C)

Đường kính tổng

Overall diameter

Mặt cắt danh định

Nominal area

Cấu tạo

copoisition

mm2

No/mm

mm

mm

Km

mm

Dây sơn mềm

Single cord

0. 50

16/ 0.20

0. 8

-

37.10

2.6

0. 75

24/ 0.20

-

24.74

2.8

1. 00

32/ 0. 20

-

18.56

3.0

0. 25

40/ 0.20

-

14.90

3.1

1. 50

30/ 2.25

-

12.68

3.4

2. 50

50/ 0.25

-

7.60

4.1

Dây đôi

Mềm xoắn

Twin twister

cord

2 x 0. 50

2 x 16/ 0.20

0. 8

-

39.34

5.2

2 x 0. 75

2 x 24/ 0.20

-

26.22

5.6

2 x 1. 00

2 x 32/ 0. 20

-

19.67

6.0

2 x 0. 25

2 x 40/ 0.20

-

15.62

6.2

2 x 1. 50

2 x 30/ 2.25

-

13.44

6.8

2x 2. 50

2 x 50/ 0.25

-

8.06

8.2

Dây đôi

Mềm dẹt

Parallel twin

cord

2 x 0. 50

2 x 16/ 0.20

0. 8

-

37.10

2.6 x5.2

2 x 0. 75

2 x 24/ 0.20

-

24.74

2.8 x 5.6

2 x 1. 00

2 x 32/ 0. 20

-

18.56

3.0 x 6.0

2 x 0. 25

2 x 40/ 0.20

-

14.90

3.1 x 6.2

2 x 1. 50

2 x 30/ 2.25

-

12.68

3.4 x 6.8

2x 2. 50

2 x 50/ 0.25

-

7.60

4.1 x 8.2

Dây đôi

Mềm tròn

Round twin

Cord

2 x 0. 50

2 x 16/ 0.20

0. 8

1.0

39.34

7.2

2 x 0. 75

2 x 24/ 0.20

26.22

7.6

2 x 1. 00

2 x 32/ 0. 20

19.67

8.0

2 x 0. 25

2 x 40/ 0.20

15.62

8.2

2 x 1. 50

2 x 30/ 2.25

13.44

8.8

2x 2. 50

2 x 50/ 0.25

8.06

10.2

Dây đôi

Mềm

Oval Twin Cord

2 x 0. 50

2 x 16/ 0.20

0. 8

1. 0

37.10

4.6 x 7.2

2 x 0. 75

2 x 24/ 0.20

24.74

4.7 x 7.6

2 x 1. 00

2 x 32/ 0. 20

18.56

5.0 x 8.0

2 x 0. 25

2 x 40/ 0.20

14.90

5.1 x 8.2

2 x 1. 50

2 x 30/ 2.25

12.68

5.4 x 8.8

2x 2. 50

2 x 50/ 0.25

7.60

6.1 x 10.2

 

 

 

 

Keywords : Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, Dây điện mềm , Dây điện từ , Hạt nhựa PVC, XLPE , Sợi đồng

 

ĐỐI TÁC THANH TOÁN