Cung cấp các sản phẩm Dây và Cáp điện

Cáp điện CADIVI, Cáp điện EVERTOP, Cáp điện TAYA, Bảng giá cáp điện

Call:0904 303 107.Để được tư vấn về dây và cáp điện giá rẻ

Thông số kỹ thuật về cáp TAYA được đăng bởi Công Ty Phân Phối dây điện & cáp điện Đại Thái

Capdien.vn | Cáp điện Evertop | Cáp điện Cadivi | Cáp điện Taya | Dây cáp điện | Bảng giá cáp điệnDây điện bọc PVC 600V- Ruột dẫn đơn

Email In PDF.

RUỘT DẪN ĐƠN – SOLID COPPER WIRE                                                                                  TCVN 2103

Đường kính

Diameter of wire

Bề dày cách điện

Thick.of insulation

Đường kính tổng (khoảng) Overall diameter (Approx.)

Điện trở ruột dẫn lớn nhất

Max. Conductor resistance (200C)

Điện trở cách điện nhỏ nhất

Min. Insulation resistance 700C

Tham khảo

Reference

Trọng lượng ước tính

Approx. Weight

Chiều dài đóng gói

Packing length

mm

mm

mm

Ω/Km

MΩ.Km

Kg/Km

M

0.8

1.0

1.2

1.6

0.8

0.8

0.8

0.8

2.5

2.7

2.9

3.3

35.70

22.80

15.80

8.753

0.01

0.01

0.01

0.01

11

14

18

28

300

300

300

300

2.0

2.6

3.0

0.9

1.0

1.2

3.9

4.7

5.5

5.65

3.35

2.489

0.01

0.01

0.01

41

65

88

300

300

300

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 25 Tháng 1 2010 11:00 )
 

Dây đồng trần xoắn

Email In PDF.

BS 6360 (Class 2), IEC 60228

Tiết diện danh định

Nominal area

Cấu tạo

Composition

Điện trở ruột dẫn lớn nhất Max. Conductor resistance

(200C)

Trọng lượng ước tính

Approx. Weight

Số sợi

No. of wire

Đường kính sợi

Diameter of wire

Đường kính ngoài (khoảng)

Outer diameter (Approx.)

mm2

-

mm

mm

Ω/Km

Kg/Km

1.5

7

0.53

1.59

12.1

13.9

2.5

7

0.67

2.01

7.41

22.2

4

7

0.85

2.55

4.61

35.7

6

7

1.04

3.12

3.08

53.5

10

7

1.35

4.05

1.83

90.1

16

7

1.70

5.10

1.15

142.9

25

7

2.14

6.42

0.727

226.5

35

7

Compt.

7.1

0.524

304.7

50

7

Compt.

8.2

0.387

420.7

70

19

Compt.

9.8

0.268

605.6

95

19

Compt.

11.5

0.193

831.3

120

37

Compt.

13.0

0.153

1069.6

150

37

Compt.

14.5

0.124

1307.3

185

37

Compt.

16.3

0.0991

1648.3

240

37

Compt.

18.5

0.0754

2108.2

300

61

Compt.

20.8

0.0601

2730.8

400

61

Compt.

23.8

0.0470

3510.5

500

61

Compt.

26.7

0.0366

4403.3

 

 

Cáp bọc cách điện và vỏ bọc PVC- 600V/1000V

Email In PDF.

                                                                                                                                                 BS 6004

Số ruột

No.

Of cores

Tiết diện danh định

Nominal area

Ruột dẫn

Conductor

Bề dày cách điện Thick.of insulation

Bề dày cách điện Thick.of sheath

Đường kính tổng (khoảng) Overall diameter (Approx.)

Điện trở ruột dẫn lớn nhất Max.Conductor resistance (200C)

Điện trở cách điện nhỏ nhất Min.Insulation resistance (200C)

BĐiện áp thử Test voltage (A.C)

Trọng lượng ước tính Approx. Weight

Cấu tạo

Composition

Đường kính

Diameter

 

Mm2

N0/mm

mm

mm

mm

mm

Ω/Km

MΩ.Km

V/1min

Kg/Km

 

 

 

1

 

Ruột

 

 

 

 

1

 

Core

 

1.5

2.5

4

6

7/0.53

7/0.67

7/0.85

7/1.04

1.59

2.01

2.55

3.12

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

0.9

4.8

5.4

6.4

6.9

12.1

7.41

4.61

3.08

20

18

16

13

1500

1500

1500

1500

39

53

77

100

10

16

25

35

50

7/1.35

7/1.70

7/2.14

7/Compt.

7/Compt.

4.05

5.1

6.42

7.1

8.2

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

8.3

9.5

11.4

12.1

13.8

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

13

11

10

8

8

3000

3000

3000

3000

3000

154

223

338

419

567

70

95

120

150

19/Compt.

19/Compt.

37/Compt.

37/Compt.

9.8

11.5

13.0

14.5

1.4

1.6

1.6

1.8

1.2

1.3

1.4

1.5

15.4

17.7

19.4

21.6

0.268

0.193

0.153

0.124

7

7

7

7

3000

3000

3000

3000

766

1307

1300

1593

185

240

300

400

500

37/Compt.

37/Compt.

61/Compt.

61/Compt.

61/Compt.

16.3

18.5

20.8

23.8

26.7

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

24.0

26.8

29.8

33.5

37.2

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470

0.0366

7

6

6

6

6

3000

3000

3000

3000

3000

1993

2524

3228

4114

5129

630

127/2.52

32.76

2.8

2.2

43.5

0.0283

5

3000

6697

 

 

 

2

1.5

2.5

4

6

7/0.53

7/0.67

7/0.85

7/1.04

1.59

2.01

2.55

3.12

0.6

0.7

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.1

8.6

9.8

11.3

12.4

12.1

7.41

4.61

3.08

20

18

26

13

1500

1500

1500

1500

115

157

219

282

Ruột

 

10

16

25

35

7/1.35

7/1.70

7/2.14

7/Compt.

4.05

5.1

6.42

7.1

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.3

1.4

1.5

15.1

17.4

21.0

22.6

1.83

1.15

0.727

0.524

13

11

10

8

3000

3000

3000

3000

434

614

927

1137

 

2

Core

 

50

70

95

120

7/Compt.

19/Compt.

19/Compt.

37/Compt.

8.2

9.8

11.5

13.0

1.4

1.4

1.6

1.6

1.6

1.8

2.0

2.1

25.8

29.5

31.4

37.3

0.387

0.268

0.193

0.153

8

7

7

7

3000

3000

3000

3000

1537

2090

2828

3501

 

150

185

240

300

37/Compt.

37/Compt.

37/Compt.

61/Compt.

14.5

16.3

18.5

20.8

1.8

2.0

2.2

2.4

2.2

2.4

2.7

2.9

41.5

46.3

52.2

58.0

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

7

7

6

6

3000

3000

3000

3000

4298

5420

6907

8750

 

Note: Compt. = Circular compacted stranded copper wires/ Sợi đồng được xoắn nén tròn

 

 

 
Trang 1 trong tổng số 9 trang

ĐỐI TÁC THANH TOÁN