Cung cấp các sản phẩm Dây và Cáp điện

Cáp điện CADIVI, Cáp điện EVERTOP, Cáp điện TAYA, Bảng giá cáp điện

Call:0904 303 107.Để được tư vấn về dây và cáp điện giá rẻ

Cap Điện
 

SẢN PHẨM MỚI

1C 12/20 (24) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
1C 12/20 (24) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
Gọi hàng
1C 8.7/15 (17.5) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
1C 8.7/15 (17.5) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
Gọi hàng
8 KV 133% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE
8 KV 133% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE
Gọi hàng
25 KV 100% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE
25 KV 100% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE
Gọi hàng
25 KV 133% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE
25 KV 133% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE
Gọi hàng
15 KV 133% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE
15 KV 133% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE
Gọi hàng
Cáp Bọc Cách Điện Và Vỏ Bọc PVC - 600V (VV)
Cáp Bọc Cách Điện Và Vỏ Bọc PVC - 600V (VV)
Gọi hàng
Cáp Bọc Cách Điện Và Vỏ Bọc PVC - 600V
Cáp Bọc Cách Điện Và Vỏ Bọc PVC - 600V
Gọi hàng

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Cáp Chống Cháy
Cáp Chống Cháy
Gọi hàng
1C 12/20 (24) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
1C 12/20 (24) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
Gọi hàng
Dây Điện Bọc Nhựa PVC
Dây Điện Bọc Nhựa PVC
Gọi hàng
Cáp Có Lớp Áo Giáp Bảo Vệ
Cáp Có Lớp Áo Giáp Bảo Vệ
Gọi hàng
1C 8.7/15 (17.5) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
1C 8.7/15 (17.5) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
Gọi hàng
Cáp Chống Cháy 10mm2
Cáp Chống Cháy 10mm2
Gọi hàng
Cáp Vặn Xoắn
Cáp Vặn Xoắn
Gọi hàng
Dây Điện Bọc PVC - 600V
Dây Điện Bọc PVC - 600V
Gọi hàng
Dây Điện Từ
Dây Điện Từ
Gọi hàng
Cáp Cách Điện & Vỏ Bọc PVC
Cáp Cách Điện & Vỏ Bọc PVC
Gọi hàng
Dây Điện Dân Dụng
Dây Điện Dân Dụng
Gọi hàng
Dây Điện Mềm Bọc PVC
Dây Điện Mềm Bọc PVC
Gọi hàng
PDFIn

Browse feed

Sắp xếp theo:     Hiển thị #  

Kết Quả 1 - 20 trong 39

15 KV 133% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


1C 12/20 (24) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


1C 8.7/15 (17.5) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


25 KV 100% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


25 KV 133% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


8 KV 133% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Cáp Bọc Cách Điện Và Vỏ Bọc PVC - 600V

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Cáp Bọc Cách Điện Và Vỏ Bọc PVC - 600V (VV)

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp bọc cách điện XLPE

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp Cách Điện & Vỏ Bọc PVC

Đánh giá trung bình:
5 stars  Tổng số phiếu: 1
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp Cách Điện Boc PVC 0,6/1kv

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp Chống Cháy

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp Chống Cháy 1,5mm2

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp Chống Cháy 10mm2

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp Chống Cháy 2,5mm2

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp Chống Cháy 4mm2

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp Chống Cháy 6mm2

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp Có Lớp Áo Giáp Bảo Vệ

Đánh giá trung bình:
5 stars  Tổng số phiếu: 2
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp Duplex, Điện Kế, Rẽ Quạt

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...


Cáp Vặn Xoắn

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Cap dien, day cap dien, dây cáp điện, cáp điện, day va cap dien,dây điện,việt nam , Cáp điều khiển , Cáp đồng & nhôm bọc , Cáp đồng, nhôm trần , Dây điện mềm , Dây điện từ , Dây xe máy , Hạt nhựa PVC, XLPE , Ổ cắm , phích cắm điện , Sợi đồng , nhôm kỹ thu 
Xem chi tiết...

Hiển thị #  
Kết Quả 1 - 20 trong 39
Đã cập nhật mới nhất: Monday, 26 August 2019 10:14


CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI THÁI

Địa chỉ: 169/39 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại:
(028).35059104 | (028).54456710 | (028).35058170
Fax: (028) 3514 6643
Hotline: 0904 303 107 | Email: sales@capdien.vn or contact@daithaicable.com


Note: Capdien.vn. "Thành viên của DaiThaiCable.Com"

ĐỐI TÁC SẢN PHẨM


<

ĐỐI TÁC THANH TOÁN


VIDEO

Cáp điện Lioa

Cáp điện Cadivi


 

Quảng Cáo

cáp điện

cáp điện

cáp điện